HSK漢語

本月學習達人排行榜》》

NO.1潘O富
累積6800
NO.2薛O
累積6550
NO.3葉O介
累積5300
NO.4吳O碩
累積5060
NO.5吳O庭
累積5000
105年新漢語水平考試(HSK)考試時間

考試時間 考試科目 報名截止日期 成績公布日期
筆試考試 網路考試
2015.01.09(星期六) HSK 2015.12.13 2015.12.30 2016.02.16
2016.02.21(星期日) HSK 2016.01.25 2016.02.11 2016.03.21
2016.03.20(星期日) HSK 2016.02.22 2016.03.10 2016.04.20
2016.04.16(星期六) HSK 2016.03.20 2016.04.06 2016.05.16
2016.05.21(星期六) HSK 2016.04.24 2016.05.11 2016.06.21
2016.06.12(星期日) HSK 2016.05.16 2016.06.02 2016.07.12
2016.07.16(星期六) HSK 2016.06.19 2016.07.06 2016.08.16
2016.08.13(星期六) HSK 2016.07.17 2016.08.03 2016.09.13
2016.09.11(星期日) HSK 2016.08.16 2016.09.01 2016.10.11
2016.10.16(星期日) HSK 2016.09.19 2016.10.06 2016.11.16
2016.11.12(星期六) HSK 2016.10.16 2016.11.02 2016.12.12
2016.12.04(星期日) HSK 2016.11.07 2016.11.24 2017.01.04

資料來源:漢語考試服務網